تهران
نفت+و+دلار
بررسی رفتار اقتصادی عراق،عربستان،امارات و کویت

کشورهای نفتی، بودجه خود را با نفت چند دلاری بستند؟

بازار نفت از اواخر سال گذشته تاکنون پرنوسان ترین روزهای خودش را تجربه کرده است و این نوسانات قیمت نفت بیش از همه برای کشورهای نفتی بحران آفرین بوده است؛ ...