تهران
۱۴۰۰۱۱۲۴۰۰۰۵۳۹_Test_PhotoN

واردات در فصل برداشت قیمت برنج را کاهش نمی دهد

به گزارش خبرگزاری به نقل از صدا و سیما، جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران افزود: در سال‌های گذشته برای وارد نشدن لطمه روحی و روانی به کشاورزان، ...