تهران
۱۴۰۰۰۱۲۸۰۰۰۵۷۸_Test_PhotoN

آماده‌ایم از ماه آینده یارانه نقدی به متقاضیان جدید بدهیم

به گزارش خبرنگار، امید حاجتی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به تشریح برنامه‌ها و عملکرد این سازمان و پرداخت و اظهار داشت: سال 99 بالغ بر 30 درصد منابع معادل 70 ...
اخبار فوری