تهران
۶۱۷۸۰۶۷۴

سایه سنگین یک قانون بر سر نقدشوندگی بورس

یک عضو تحریریه خبرگزاری در یادداشتی با اشاره به قانون افزایش حجم مبنا نوشت: درحالی این قانون به عمر یک ساله خود نزدیک می شود که در روزهای صعودی بازار ...