تهران
۱۳۹۹۰۸۱۳۰۰۰۳۶۱_Test_PhotoN

نرخ ارز ترجیحی در سال آینده ۱۷۵۰۰ تومان است یا نرخ ارز محاسباتی؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی، بعد از اینکه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 تصمیم گرفت که ارز 4200 تومانی را حذف کند و رقم ارز ...