تهران
۲۸۳۱۰۴

اجرای حداکثری طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل در مناطق نفتخیز جنوب

‫شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب همسو با طرح خاموشی مشعل‌های گازسوز (فلر) در همکاری با شرکت‌های بخش خصوصی، روزانه افزون بر ۶۷۲ میلیون فوت‌مکعب گاز را جمع‌آوری می‌کند. ‬ به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی م..
d4813d20-ef3a-4700-855b-f91bf17b6194
در قالب طرح توسعه 28 مخزن

عملیات روسطحی بسته قراردادی سیاهمکان آغاز شد

عملیات اجرایی بسته قراردادی توسعه میدان سیاهمکان در بخش زیرسطحی در قالب طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت موسوم به طرح توسعه 28 مخزن شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ...
۱۵۶۵۷۶۶۴۶-۷۸۰×۴۷۰
مدیر امور فنی شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی قرارداد مارون ۶ از طرح ۲۸ مخزن

مدیر امور فنی شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب از آغاز به كار بسته قراردادی مارون۶ در طرح توسعه افزایش و نگهداشت تولید ۲۸  مخزن خبر داد. مهندس صادق فتح ...