تهران
۶۲۱۰۷۸۰۳

آخرین مهلت ثبت‌نام نهضت ملی مسکن؛ پایان اسفندماه

به گزارش خبرگزاری، فرصت نام‌نویسی در سامانه نهضت ملی مسکن به نشانی saman.mrud.ir برای همه گروهها از جمله افراد مجرد بالای ۲۳ سال که پیش از این تا ۲۰ بهمن ...