تهران
۳۶۶۷۱۳۹

ارسال لایحه دوفوریتی برای دائمی کردن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: به‌زودی لایحه‌ای در رابطه با دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به مجلس ارائه می شود. به گزارش خبرگزاری، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و ...