تهران
۶۱۴۸۵۳۷۷

رئیس بانک مرکزی لبنان ممنوع السفر شد

دادستان منطقه جبل لبنان حکم ممنوعیت سفر «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری، قاضی «غاده عون» دادستان منطقه جبل لبنان بنا به شکایت ارائه شده ...