تهران
۶۱۹۵۳۶۸۱

توجیه دادستان لاهه درباره مستثنا کردن آمریکا از تحقیقات جنایات جنگی در افغانستان

دیوان کیفری بین الملل در توجیه مستثنا کردن آمریکا از تحقیقات جنایات جنگی در افغانستان گفت که "بدترین جنایات" توسط دو گروه "طالبان" و "داعش" انجام شده است. به گزارش ...