تهران
۱۲۲۶۳۰۴_۶۲۳

لغو سفارش فروش سهام عدالت ۲۱۰هزار نفر در کشور

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری، عسکر توکلی دیروز (99.9.16) درباره آخرین وضعیت سهام‌داران سهام عدالت اظهار کرد: سهام شرکت سرمایه‌گذاری مازندران وارد بازار سرمایه شد که باتوجه به شرایط موجود ...