تهران
۳۶۱۸۵۱۳

از دیپلماسی برای احیای برجام حمایت می کنیم

به گزارش خبرگزاری بین الملل، شورای اروپا با ابراز نگرانی از غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم توسط ایران، اذعان کرد که این موارد ناشی از خروج یکجانبه آمریکا از برجام ...
۳۶۱۸۵۱۳

اتحادیه اروپا «رژیم تحریمهای یکجانبه» راتصویب می کند

به گزارش خبرگزاری به نقل از خبرگزاری تاس، یک مقام دیپلماتیک آگاه در یکی از هیأتهای نمایندگی شورای اروپا روز چهارشنبه (99.9.12) به این خبرگزاری روسیه گفت که کشورهای عضو ...