تهران
۱۵۷۲۶۳۴۲۸

طرح تجهیز و نوسازی ۱۸۰ هزار هکتار شالیزارهای گیلان و مازندران تدوین شد

به گزارش روز یکشنبه (99.9.9) وزارت جهاد کشاورزی، «رضا سرافرازی» اعتبار مورد نیاز این طرح را دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای مدت پنج سال برآورد کرد و افزود: ...
۲۵۴۹۷۳۴

برداشت برنج از شالیزارهای گیلان‎