تهران
۶۲۱۰۶۰۷۲

حمله پلیس سودان به تظاهرکنندگان در خارطوم

پلیس سودان بار دیگر برای متفرق کردن تظاهرکنندگان مخالف توافق سیاسی بین رئیس شورای حاکمیتی و نخست‌وزیر این کشور به شلیک گاز اشک آور متوسل شد. به گزارش خبرگزاری، به ...