تهران
۱۳۹۹۰۶۳۰۰۰۰۵۴۲_Test_PhotoN

دوره کسانی که به فشار حداکثری افتخار می کردند، پایان یافت

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری، «مجید تخت روانچی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نیویورک در توئیتی در پی پایان دوران چهار ساله ریاست ...