تهران
بنر پترو ۳۶۰-۰۱

حمایت از همایش زنجیره ارزش پلی‌اتیلن

هدف از اجرای همایش تخصصی زنجیره ارزش پلی اتیلن "تکنولوژی و کسب و کار" که در روزهای 12و 13مهر ماه 1399 برگزار خواهد گردید ، معرفی تکنولوژی های جدید در صنایع تکمیلی پلی اتیلن و نحوه تامین آن ، دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان در توسعه و بومی سازی تکنولوژی ، بررسی راههای تولید گریدهای نوین پلی اتیلن، فرصتهای زنجیره ارزش و صنایع تکمیلی این صنعت بر اساس مزیتهای رقابتی موجود ، نقش کامپاندهای پلی اتیلن در صنایع مختلف، بررسی چالش های صنعت پلی اتیلن و ارائه راهکارهای قابل اجرا، می باشد.