تهران
۲

عملیات آبخیزداری در ۲۴ حوزه بحرانی کشور انجام شد

«مسعود منصور» روز یکشنبه (99.10.14) در حاشیه آیین رونمایی از چهار پروژه مشترک منابع طبیعی و آبخیزداری با معاونت علمی فناوری رییس جمهوری که جمع خبرنگاران افزود: در مورد استفاده ...