تهران
۲۷۹۹۰۴

ارائه خدمات مجازی پژوهشگاه نفت به گروه‌های فناور

مرکز نوآوری پژوهشگاه صنعت نفت از راه‌اندازی سرویس ارائه خدمات مجازی به گروه‌های فناور معرفی‌شده به این مرکز خبر داد. به گزارش شانا به نقل از پژوهشگاه صنعت نفت، فلور شایق، رئیس مرکز نوآوری پژوهشگاه با..
اخبار فوری