تهران
۱۴۰۰۰۶۰۴۰۰۰۲۷۰_Test_PhotoN

سه دلیل کاهش قیمت مرغ در ماه محرم/قیمت به زیر نرخ مصوب رسید

به گزارش خبرنگار اقتصادی با اینکه تصور می شد که در ماه محرم به دلیل افزایش تقاضا قیمت‌ها افزایش یابد اما گزارش میدانی از بازار تهران نشان میدهد که قیمت ...