تهران
۶۲۰۴۸۲۸۷

توافق باکو- ایروان در مورد کریدور زنگزور

رئیس‌جمهور آذربایجان گفت که باکو با ارمنستان بر سر افتتاح کریدور زنگزور، از جمله ساخت راه آهن و بزرگراه، به توافق رسیده است. به گزارش خبرگزاری به نقل از آناتولی، ...