تهران
۴۴۰۰۷۶_۹۹۶

طرح جدید مجلس برای سهمیه بندی بنزین

کمیسیون انرژی طرح الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت و (CNG) در کشور و طرح سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار را بررسی می‌کند. رویداد۲۴ بررسی طرح‌های سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار، تفحص‌ها از ...
۱۳۹۹۰۷۲۲۰۰۰۰۵۰_Test_PhotoN

تشدید جدال حقوقی بر سر مالک محموله بنزین توقیفی منتسب به ایران

وبگاه شبکه خبری بلومبرگ از بالا گرفتن جدال حقوقی بر سر یک محموله سوخت منتسب به ایران خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ، یک رسانه آمریکایی گزارش داده همزمان ...