تهران
۱۶۹۶۷۰۶۳۳

تبعات جنگ در اوکراین ۱۰۰ سال باقی خواهد ماند

به گزاش خبرگزاری ، شولتس در یک کنفرانس خبری در برلین با مقایسه جنگ اوکراین با وضعیت کشورش در جنگ جهانی دوم  تصریح کرد: افرادی که در آلمان زندگی می‌کنند به ...