تهران
۱۶۹۸۹۷۹۹۱

تاریخ در لحظه سرنوشت‌سازی قرار دارد

به گزارش گروه بین‌الملل، لیز تراس که برای نخستین بار در قامت نخست وزیر انگلیس در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن می‌گفت تلاش کرد تا خود را به عنوان ...