تهران
۹۶۵۳b574708b7a6469e28ee67a57dc73_M

مراسم افطاری ۹۱ پرتال رسمی خبر رسانی انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

برگزاری مراسم افطاری انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی انجمن مهندسین پلیمر و شیمی ایران هر ساله اقدام به برگزاری مراسم با شکوه روحانی با حضور جمعی از مدیران و ...