تهران
۸۶e8e67edae9219d12d438efd5f5a939_M

افطاری ۹۴ انجمن مهندسین پلیمر و شیمی

مراسم افطاری 94 انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی، تاریخ 6 تیرماه در هتل پارسیان اوین سالن کوه نور برگزار شد.انجمن به روال سال های اخیر مراسم افطاری را با ...