تهران
mokup

نوزدهمین شماره از فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر

  در شماره #نوزدهم فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر می‌خوانیم:   💦آب‌تنی، بی‌آب نشاید 🗳انتخابات 1400 و هزار حرف اقتصادی! 💣تصمیمات لحظه‌ای، تاثیرات همیشگی ⚙️ خاک و آب و ...
۲۴۲۴۵۲۳

فراخوان مقاله شماره بیستم فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر

  «انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران»، فصلنامه‌ای متناسب با موضوعات روز صنعت و مدیریت منتشر می‌کند و با توجه به تمرکز فصلنامه در هر شماره، مقالات صنعتی حول ...
۱۸-mokup

هجدهمین شماره از فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر

    🌺در شماره هجدهم فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر، ویژه‌نامه نوروز 1400 می‌خوانیم:   🏆سکانداران انجمن! 🦠گریبان اقتصاد ایران در دست ویروس بی واکسن دلالی ⏳ شناور سازی ...
فراخوان

فراخوان مقاله شماره نوزدهم فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی وپلیمر

«انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران» فصلنامه‌ای متناسب با موضوعات روز صنعت و مدیریت منتشر می‌کند و با توجه به تمرکز فصلنامه در هر شماره، مقالات صنعتی حول آن ...
mokup

هفدهمین شماره از فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر

  ✅در شماره هفدهم فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر می‌خوانیم: 🎲 رنگ رخسار 2020، بدون خبر از سر درون! 💤اقتصاد تشنه در حسرت هزار وعده خوبان 🌀💵 سرگیجه در ...
۹۵۱۸۸۸_orig

فراخوان مقاله شماره هجدهم فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی وپلیمر

«انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران» فصلنامه‌ای متناسب با موضوعات روز صنعت و مدیریت منتشر می‌کند و با توجه به تمرکز فصلنامه در هر شماره، مقالات صنعتی حول آن ...
Magazine 11

شانزدهمین شماره از فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر

  ✅در شماره شانزدهم فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر با محوریت «انتخابات آمریکا و جنگ تجاری آمریکا و چین» می‌خوانیم:   ⁉️انتخابات با چاشنی جنگ! 🎥 بد مستی جان ...
unnamed

فراخوان مقاله شماره هفدهم فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی وپلیمر

  «انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران» فصلنامه‌ای متناسب با موضوعات روز صنعت و مدیریت منتشر می‌کند و با توجه به تمرکز فصلنامه در هر شماره، مقالات صنعتی حول ...
Nashrie Moukup (1)

پانزدهمین شماره از فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر

✅در شماره #پانزدهم فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر با محوریت «پساکرونا و تاثیر آن بر افراد، کسب‌وکارها و اقتصاد» می‌خوانیم: 👋🏻📸خداحافظ آقای اوپک ایران! 👨🏻‍🏭ایران و ونزوئلا از منظر ...
IMG15275289

فراخوان مقاله شماره شانزدهم فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی وپلیمر

فراخوان ارسال مقاله     «انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران» فصلنامه‌ای متناسب با موضوعات روز مهندسی شیمی، پلیمر و نفت منتشر می‌کند و با توجه به تمرکز فصلنامه در ...
۱ ۲ ۳
اخبار فوری