تهران
فراخوان ۲۳

فراخوان مقاله بیست و سومین شماره از فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر

«انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران»، فصلنامه‌ای متناسب با موضوعات روز صنعت و مدیریت منتشر می‌کند و با توجه به تمرکز فصلنامه در هر شماره، مقالات صنعتی حول آن موضوع ...
موکاپ نشریه شماره ۲۲

بیست و دومین شماره از فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر

  سخن سر دبیر   دیدگاه چشم انداز انرژى هاى تجدیدپذیر در جهان توفیق اقتصادى و سلامت محیط زیست در گرو تجدیدپذیرهاست   رهیافت چاه هاى متروکه ى صنعت نفت، ...
فراخوان ۲۲

فراخوان مقاله بیست و دومین شماره از فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر

«انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران»، فصلنامه‌ای متناسب با موضوعات روز صنعت و مدیریت منتشر می‌کند و با توجه به تمرکز فصلنامه در هر شماره، مقالات صنعتی حول آن موضوع ...
موکاپ نشریه شماره ۲۱

بیست و یکمین شماره از فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر

  سخن سردبیر کارآفرینى، خلق ارزش هاى جدید   خندنگار کارآفرینى در دور باطل نها دهاى حمایتگر هدف گیرى اقتصاد جهانى از سنگر نفت   دیدگاه تغییر نگرش شرط اصلى ...
فراخوان ۲۱

فراخوان مقاله بیست و یکمین شماره از فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر

«انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران»، فصلنامه‌ای متناسب با موضوعات روز صنعت و مدیریت منتشر می‌کند و با توجه به تمرکز فصلنامه در هر شماره، مقالات صنعتی حول آن موضوع ...
موکاپ نشریه شماره ۲۰

بیستمین شماره از فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر

  فهرست   سخن سردبیر آینده نگری، بازنمایی از واقعیت فردا خندگار فریاد حق طلبی کارگران که خاموش می شود...... ترس از اینده صنعت پلیمر ایران !   دیدگاه مجمع ...
موکاپ نشریه شماره ۱۹

نوزدهمین شماره از فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر

  در شماره #نوزدهم فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر می‌خوانیم:   💦آب‌تنی، بی‌آب نشاید 🗳انتخابات 1400 و هزار حرف اقتصادی! 💣تصمیمات لحظه‌ای، تاثیرات همیشگی ⚙️ خاک و آب و ...
۲۴۲۴۵۲۳

فراخوان مقاله شماره بیستم فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر

  «انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران»، فصلنامه‌ای متناسب با موضوعات روز صنعت و مدیریت منتشر می‌کند و با توجه به تمرکز فصلنامه در هر شماره، مقالات صنعتی حول آن ...
موکاپ نشریه شماره ۱۸

هجدهمین شماره از فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر

    🌺در شماره هجدهم فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر، ویژه‌نامه نوروز 1400 می‌خوانیم:   🏆سکانداران انجمن! 🦠گریبان اقتصاد ایران در دست ویروس بی واکسن دلالی ⏳ شناور سازی ...
فراخوان

فراخوان مقاله شماره نوزدهم فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی وپلیمر

«انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران»، فصلنامه‌ای متناسب با موضوعات روز صنعت و مدیریت منتشر می‌کند و با توجه به تمرکز فصلنامه در هر شماره، مقالات صنعتی حول آن موضوع ...
۱ ۲ ۳