- پرتال رسمی خبر رسانی انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران - https://www.apchen.com -

فراخوان مقاله بیستمین و یکمین شماره از فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر

«انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران»، فصلنامه‌ای متناسب با موضوعات روز صنعت و مدیریت منتشر می‌کند و با توجه به تمرکز فصلنامه در هر شماره، مقالات صنعتی حول آن موضوع را بعد از ارزیابی به چاپ می‌رساند. با توجه به رویکرد استفاده از بیشترین پتانسیل موجود در هر زمینه و فراگیر نمودن فصلنامه در بین جوامع متنوع مهندسین، مدیران و صنایع مخاطب تصمیم دارد تا از کلیه افرادی  که دانش و تخصص کافی دارند، به صورت فراگیر دعوت به همکاری کند.

محوریت شماره بیست و یک فصلنامه اختصاصی مهندسی شیمی و پلیمر:

 

شرایط و چارچوب مقاله به شرح زیر است:

  1. موضوع مقاله‌های ارسالی
  1. محتوای مقاله
  1. اصول نگارشی
  1. شرایط چاپ
  1. نحوه ارسال و پیگیری مقاله

 

ایمیل:

Info.apchen@gmail.com

 

در صورت نیاز به مطالعه و آشنایی بیشتر با فصلنامه می‌توانید از سایت فروشگاه اینترنتی انجمن به آدرس www.eshop.apchen.com [۱]    و یا نرم‌افزار طاقچه و فیدیبو شماره‌های قبلی نشریه را دریافت کنید و همچنین می‌توانید با شماره ۰۲۱۸۸۹۹۶۰۰۲ داخلی ۳۰۲ جهت طرح هر گونه سوال و ابهام تماس بگیرید.