- پرتال رسمی خبر رسانی انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران - https://www.apchen.com -

مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی گواهینامه‌های استاندارد مدیریت یکپارچه کسب کرد

مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی گواهینامه‌های استاندارد مدیریت یکپارچه کسب کرد

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی پس از انجام ممیزهای‌ لازم، موفق به کسب ویرایش جدید گواهینامه‌های استاندارد مدیریت یکپارچه (IMS) شد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، این شرکت برای صحه‌گذاری بر عملکرد فرآیندهای جاری سازمانی، در هفته دوم دی‌ماه امسال برنامه ممیزی خارجی خود را با حضور گروهی از ممیزان حوزه‌های مدیریت کیفیت ISO 9001، مدیریت بهداشت و ایمنی ISO 45001 و مدیریت محیط زیست ISO 14001 و مدیریت آموزش ISO10015 برگزار کرد و در پایان موفق به کسب گواهینامه‌های استانداردهای فوق از شرکت Alliance کانادا شد.

صفرعلی بابایی، مدیرعامل این شرکت نیز با توجه به کسب این موفقیت، بر رعایت همه الزام‌های استاندارد ازسوی مجموعه واحدها و اداره‌ها و آمادگی برای ارائه شواهد و مستندهای مربوطه تاکید کرد.

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی از سال ۹۴، استانداردهای مدیریتی دریافت کرده است و سالانه براساس ممیزی‌های داخلی و خارجی، گواهینامه‌های مربوطه تمدید و روزآمد می‌شود.

کد خبر ۳۱۲۱۳۷منبع اصلی