- پرتال رسمی خبر رسانی انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران - https://www.apchen.com -

فراخوان ارسال مقاله

«انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران» فصلنامه‌ای متناسب با موضوعات روز مهندسی شیمی، پلیمر و نفت منتشر می‌کند و با توجه به تمرکز فصلنامه در هر شماره، مقالات صنعتی حول آن موضوع را بعد از ارزیابی به چاپ می‌رساند. با توجه به رویکرد استفاده از بیشترین پتانسیل موجود در هر زمینه و فراگیر نمودن فصلنامه در بین جوامع متنوع مهندسین، از این شماره تصمیم دارد تا از کلیه افرادی  که دانش و تخصص کافی دارند، به صورت فراگیر دعوت به همکاری کند.

این شماره از فصلنامه به موضوع آلودگی‌های محیط زیستی صنایع مربوط به حوزه مهندسی شیمی، پلیمر و نفت و با محوریت IMO2020 اختصاص دارد که در صورت تمایل می‌توانید با شرایط ذکر شده مقاله‌های خود را ارسال کنید.

شرایط و چارچوب مقاله به شرح زیر است:

  1.  ۱- موضوع مقاله‌های ارسالی
  1. ۲- محتوای مقاله
  1. ۳- اصول نگارشی
  1. ۴- شرایط چاپ

  1. ۵- نحوه ارسال و پیگیری مقاله

ایمیل:

Info.apchen@gmail.com

 

 

در صورت نیاز به مطالعه و آشنایی بیشتر با فصلنامه می‌توانید از سایت www.eshop.apchen.com [۱]  شماره‌های قبلی فصلنامه را دریافت کنید و همچنین می‌توانید با شماره ۸۸۹۹۶۰۰۲ و داخلی ۱۱۸ جهت طرح هر گونه سوال و ابهام تماس بگیرید.