- پرتال رسمی خبر رسانی انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران - https://www.apchen.com -

صادرات ۷۷۷ میلیون بشکه‌ی نفت ایران در سال ۲۰۱۷