تهران
نام شرکت کویر تایر
لوگو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت

تولید تایر رادیال سواری، تایر بایاس سواری، تایر بایاس تجاری

نام مدیرعامل محمدحسین زینلی
تلفن ۸۸۷۴۵۸۲۱
فکس ۸۸۷۶۹۰۸۸
ایمیل
وب سایت http://kavirtire.org/
آدرس خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، کوچه چهارم،‌ پلاک ۳۴، طبقه اول

کویر تایر

نام شرکت کویر تایر
لوگو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت

تولید تایر رادیال سواری، تایر بایاس سواری، تایر بایاس تجاری

نام مدیرعامل محمدحسین زینلی
تلفن ۸۸۷۴۵۸۲۱
فکس ۸۸۷۶۹۰۸۸
ایمیل
وب سایت http://kavirtire.org/
آدرس خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، کوچه چهارم،‌ پلاک ۳۴، طبقه اول