تهران

کمیته ها

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی، در راستای اهداف خود دارای ۵ کمیته تخصصی به شرح زیر می‌باشد که به عنوان بازوهای اجرایی-عملیاتی هیات مدیره فعالیت می‌کنند:

کمیته آی تی و انتشارات:

اهداف:

 • نشر گزارش های علمی اصیل و برازنده
 • انتخاب مقاله های برگزیده جهت چاپ در نشریه انجمن
 • ارزیابی و معرفی خدمات و محصولات اعضای انجمن صنفی در بستر مجازی
 • چاپ سه کتاب در هر سال
 • چاپ چهار شماره فصلنامه اختصاصی مهندسین شیمی و پلیمر

اقدامات صورت پذیرفته:

 • چاپ و انتشار ۶ شماره فصلنامه اختصاصی مهندسین شیمی و پلیمر
 • چاپ و انتشار ۳ شماره کتاب های دنیای این روزهای ما
 • چاپ و انتشار ۳ کتاب طراحی سازمان، چهل نشان و فناوری پودر در فرآورش پالستیک ها
 • افزایش بازدید پورتال خبررسانی انجمن (هفتگی: ۷۰۴۰)
 • راه اندازی توییتر و لینکدین و سایر فضاهای مجازی انجمن
 • انتشار سری کتاب های مربوط به کمیته آینده پژوهی و سیاستگذاری
 • انتشار سری کتاب های مربوط به کمیته کارآفرینی وجوانان (منتورینگ)

مقدار بودجه مصوبشده: ۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
اعضا تشکیل دهنده کمیته:
رییس کمیته: جناب آقای دکتر رامین خسروخاور
دبیرکمیته: سرکارخانم مهندس نگین گوهری
اعضایی که میتوانند در کمیته حضور داشته باشند: تمامی اعضای حقیقی و حقوقی انجمن
تعداد جلساتی که باید درسال برگزار گردد:
۱۰ جلسه به صورت منظم
۲ جلسه در پایان شش ماه اول و در پایان شش ماه دوم جهت ارائه گزارش عملکرد شش ماهه

 

کمیته آینده پژوهی وسیاست گذاری:

اهداف:

 • تعیین خط مشی و سیاستها
 • تعیین روش چاپ نشریه (الکترونیکی،کاغذی)
 • انتخاب هیات تحریریه
 • ارائه گزارش عملکرد به هیات مدیره و اعضا

اقدامات صورت پذیرفته:

 • برنامه ریزی برای انتقال فناوری، ارائه مشاوره
 • برگزاری جلسات مربوط به طرح نظام مهندسی شیمی
 • برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه
 • تغییر مجوز فصلنامه اختصاصی از حالت چاپی به دیجیتال

مقدار بودجه مصوبشده: ۱۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
اعضا تشکیل دهنده کمیته:
رییس کمیته: جناب آقای دکتر محمد نجفی
دبیرکمیته: سرکارخانم مهندس سولماز شهباز
اعضایی که میتوانند در کمیته حضور داشته باشند: تمامی اعضای حقیقی و حقوقی انجمن
تعداد جلساتی که باید درسال برگزار گردد:
۴ جلسه

 

کمیته روابط عمومی و بین الملل:

اهداف:

 • معرفی انجمن در مجامع بین المللی
 • برگزاری سمینار، همایش ها و رونمایی از خدمات ارائه شده انجمن
 • استفاده از حمایت های بین المللی
 • تعامل با مجامع بین المللی جهت تسهیل امور شرکت ها در کنگره ها و سمینارهای بین المللی

اقدامات صورت پذیرفته:

 • ارتقا روابط بین الملل و شرکت در رویدادهای بین المللی

مقدار بودجه مصوب شده: ۱۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
اعضا تشکیل دهنده کمیته:
رییس کمیته:
دبیرکمیته:
اعضایی که میتوانند در کمیته حضور داشته باشند: تمامی اعضای حقیقی و حقوقی انجمن
تعداد جلساتی که باید درسال برگزار گردد:
۲ جلسه

 

کمیته برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها:

اهداف:

 • تنظیم برنامه اجرایی همایش
 • تعیین محل برگزاری همایش و بازدید و بررسی امکانات و کمبودهای احتمالی آن
 • تعیین محل اسکان مدعوین ویژه و بازدید و بررسی امکانات و کمبودهای احتمالی آن

اقدامات صورت پذیرفته:

 • برگزاری نشست سالانه انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
 • حضور فعال در همایش ها و نشست های مربوط به حوزه کاری انجمن
 • حضور فعال و غرفه گیری انجمن در نمایشگاه ها

مقدار بودجه مصوبشده: ۵۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
اعضا تشکیل دهنده کمیته:
رییس کمیته: جناب آقای مهندس اشکان فربد
دبیر کمیته: جناب آقای مهندس محمدعلی شفیعی سیف آبادی
اعضایی که می توانند در کمیته حضور داشته باشند: تمامی اعضای حقیقی و حقوقی انجمن
تعداد جلساتی که باید درسال برگزار گردد:
برحسب نیاز متفاوت می باشد.

 

کمیته کارآفرینی و جوانان:

اهداف:

 • برنامه ریزی در راستای اجرائی نمودن نقشه جامع و سند توسعه کارآفرینی و اشتغال ملی و منطقه ای
 • ارائه خدمات و حمایت های لازم به گروه های هدف جهت ترویج و توسعه کارآفرینی و اشتغال
 • نظارت بر مطالعه و بررسی طرح ها و ایده های کارآفرینی و اشتغال

اقدامات صورت پذیرفته:

 • منتورینگ کسب و کارهای نوپای حوزه مهندسی شیمی و پلیمر
 • ارزیابی و مشاوره طرح های استارتاپی
 • برگزاری و حضور در گردهمایی و جلسات مربوط به کارآفرینان

مقدار بودجه مصوب شده: ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
اعضا تشکیل دهنده کمیته:
رییس کمیته: جناب آقای مهندس مهرداد احمدی
دبیر کمیته: سرکارخانم مهندس سولماز شهباز
اعضایی که می توانند در کمیته حضور داشته باشند: تمامی اعضای حقیقی و حقوقی انجمن
تعداد جلساتی که باید درسال برگزار گردد:
برحسب نیاز متفاوت می باشد.