تهران
نام شرکت شرکت پتروشیمی زنجان
لوگو  

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

زمینه فعالیت شرکت

تولید محصولات پتروشیمیایی

نام مدیرعامل محمدرضا مدیری
تلفن ۸۸۷۳۶۲۰۶
فکس ۸۸۷۳۷۰۷۴
ایمیل
وب سایت http://www.znpic.ir/
آدرس خیابان مطهری،کوه نور، کوچه دوم، پلاک ۱۶، طبقه دوم

 

پتروشیمی زنجان

نام شرکت شرکت پتروشیمی زنجان
لوگو  

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

زمینه فعالیت شرکت

تولید محصولات پتروشیمیایی

نام مدیرعامل محمدرضا مدیری
تلفن ۸۸۷۳۶۲۰۶
فکس ۸۸۷۳۷۰۷۴
ایمیل
وب سایت http://www.znpic.ir/
آدرس خیابان مطهری،کوه نور، کوچه دوم، پلاک ۱۶، طبقه دوم