تهران
نام شرکت ماهنامه بسپار
لوگو  انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت

انتشارات

نام سردبیر تبسم علیزاد
تلفن ۷۷۵۲۳۵۵۳
فکس ۷۷۵۲۳۵۵۳
ایمیل baspar@IranPolymer.com
وب سایت  http://www.iranpolymer.com/fa/
آدرس خیابان شریعتی، پایین تر از بهار شیراز، کوچه سلطانی،‌ پلاک ۲،‌ واحد ۲،‌ دفتر ماهنامه بسپار

ماهنامه بسپار

نام شرکت ماهنامه بسپار
لوگو  انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت

انتشارات

نام سردبیر تبسم علیزاد
تلفن ۷۷۵۲۳۵۵۳
فکس ۷۷۵۲۳۵۵۳
ایمیل baspar@IranPolymer.com
وب سایت  http://www.iranpolymer.com/fa/
آدرس خیابان شریعتی، پایین تر از بهار شیراز، کوچه سلطانی،‌ پلاک ۲،‌ واحد ۲،‌ دفتر ماهنامه بسپار