تهران

لیست اعضا

 

 

شرکت پتروشیمی خارگ
پیشرو پلیمر شکوه
پلیمر کرمانشاه
شرکت بازرگانی پتروشیمی
همگرایان تولید
ایران یاسا
لاستیک پارس
مهر پترو کیمیا
شرکت پتروشیمی جم
ماهنامه بسپار
شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی
شرکت پتروشیمی مبین
شرکت پتروشیمی بوشهر
پتروشیمی زنجان
شرکت پتروشیمی لرستان
شرکت نفت ایرانول
شرکت سرمایه گذاری غدیر
شرکت گرانول معصوم
شرکت کربن ایران
شرکت پتروشیمی پارس
شرکت نفت سپاهان
شرکت پتروشیمی بندر امام
شرکت پتروشیمی لاله
شرکت نفتا سپهر کیش
شرکت مهسار توسعه
شرکت کیان بسپار
شرکت کویر تایر
شرکت فومن شیمی
شرکت تولیدی صنعتی فراسان
شرکت صنایع لاستیک سیمرغ
شرکت شیمیائی بهداش
شرکت کیمیاگران امروز
شرکت پتروشیمی قائد بصیر
شرکت نفت پاسارگاد
شرکت پتروشیمی غدیر
شرکت دی پلیمر آرین
شرکت دانا پلیمر
شرکت پدم پارسیان کیش
شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)
شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان
شرکت پتروشیمی فن آوران
شرکت پتروشیمی خوزستان
شرکت پتروشیمی خراسان
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
شرکت پتروشیمی باختر
شرکت پتروشیمی ایلام
شرکت پتروشیمی ابن سینا
شرکت پتروشیمی آبادان
شرکت پتروشیمی اروند
شرکت پتروسرویس
شرکت پتروآذرپاد
شرکت پالایش شمال
شرکت صنایع لاستیکی پارمیدا
شرکت البرز کوه آریا
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (اسپک)
شرکت رژین صنعت
شرکت پتروشیمی فارابی
شرکت پتروشیمی شازند
پتروشیمی داراب
پتروشیمی تندگویان
شرکت پتروشیمی تبریز
شرکت پتروشیمی پردیـس
شرکت پتروسازه مبین
شرکت پالایش نفت تبریز
شرکت پتروشیمی امیرکبیر
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت اورند پلاستیک
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 

لیست اعضا

لیست اعضا

 

 

شرکت پتروشیمی خارگ
پیشرو پلیمر شکوه
پلیمر کرمانشاه
شرکت بازرگانی پتروشیمی
همگرایان تولید
ایران یاسا
لاستیک پارس
مهر پترو کیمیا
شرکت پتروشیمی جم
ماهنامه بسپار
شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی
شرکت پتروشیمی مبین
شرکت پتروشیمی بوشهر
پتروشیمی زنجان
شرکت پتروشیمی لرستان
شرکت نفت ایرانول
شرکت سرمایه گذاری غدیر
شرکت گرانول معصوم
شرکت کربن ایران
شرکت پتروشیمی پارس
شرکت نفت سپاهان
شرکت پتروشیمی بندر امام
شرکت پتروشیمی لاله
شرکت نفتا سپهر کیش
شرکت مهسار توسعه
شرکت کیان بسپار
شرکت کویر تایر
شرکت فومن شیمی
شرکت تولیدی صنعتی فراسان
شرکت صنایع لاستیک سیمرغ
شرکت شیمیائی بهداش
شرکت کیمیاگران امروز
شرکت پتروشیمی قائد بصیر
شرکت نفت پاسارگاد
شرکت پتروشیمی غدیر
شرکت دی پلیمر آرین
شرکت دانا پلیمر
شرکت پدم پارسیان کیش
شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)
شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان
شرکت پتروشیمی فن آوران
شرکت پتروشیمی خوزستان
شرکت پتروشیمی خراسان
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
شرکت پتروشیمی باختر
شرکت پتروشیمی ایلام
شرکت پتروشیمی ابن سینا
شرکت پتروشیمی آبادان
شرکت پتروشیمی اروند
شرکت پتروسرویس
شرکت پتروآذرپاد
شرکت پالایش شمال
شرکت صنایع لاستیکی پارمیدا
شرکت البرز کوه آریا
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (اسپک)
شرکت رژین صنعت
شرکت پتروشیمی فارابی
شرکت پتروشیمی شازند
پتروشیمی داراب
پتروشیمی تندگویان
شرکت پتروشیمی تبریز
شرکت پتروشیمی پردیـس
شرکت پتروسازه مبین
شرکت پالایش نفت تبریز
شرکت پتروشیمی امیرکبیر
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت اورند پلاستیک
شرکت ملی صنایع پتروشیمی