تهران
·        شرکت پتروشیمی خارگ
·        پیشرو پلیمر شکوه
·        پلیمر کرمانشاه
·        شرکت بازرگانی پتروشیمی
·        همگرایان تولید
·        ایران یاسا
·        لاستیک پارس
·        مهر پترو کیمیا
·        شرکت پتروشیمی جم
·        ماهنامه بسپار
·        شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی
·        شرکت پتروشیمی مبین
·        شرکت پتروشیمی بوشهر
·        پتروشیمی زنجان
·        شرکت پتروشیمی لرستان
·        شرکت نفت ایرانول
·        شرکت سرمایه گذاری غدیر
·        شرکت گرانول معصوم
·        شرکت کربن ایران
·        شرکت پتروشیمی پارس
·        شرکت نفت سپاهان
·        شرکت پتروشیمی بندر امام
·        شرکت پتروشیمی لاله
·        شرکت نفتا سپهر کیش
·        شرکت مهسار توسعه
·        شرکت کیان بسپار
·        شرکت کویر تایر
·        شرکت فومن شیمی
·        شرکت تولیدی صنعتی فراسان
·        شرکت صنایع لاستیک سیمرغ
·        شرکت شیمیائی بهداش
·        شرکت کیمیاگران امروز
·        شرکت پتروشیمی قائد بصیر
·        شرکت نفت پاسارگاد
·        شرکت پتروشیمی غدیر
·        شرکت دی پلیمر آرین
·        شرکت دانا پلیمر
·        شرکت پدم پارسیان کیش
·        شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)
·        شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان
·        شرکت پتروشیمی فن آوران
·        شرکت پتروشیمی خوزستان
·        شرکت پتروشیمی خراسان
·        شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
·        شرکت پتروشیمی باختر
·        شرکت پتروشیمی ایلام
·        شرکت پتروشیمی ابن سینا
·        شرکت پتروشیمی آبادان
·        شرکت پتروشیمی اروند
·        شرکت پتروسرویس
·        شرکت پتروآذرپاد
·        شرکت پالایش شمال
·        شرکت صنایع لاستیکی پارمیدا
·        شرکت البرز کوه آریا
·        شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (اسپک)
·        شرکت رژین صنعت
·        شرکت پتروشیمی فارابی
·        شرکت پتروشیمی شازند
·        پتروشیمی داراب
·        پتروشیمی تندگویان
·        شرکت پتروشیمی تبریز
·        شرکت پتروشیمی پردیـس
·        شرکت پتروسازه مبین
·        شرکت پالایش نفت تبریز
·        شرکت پتروشیمی امیرکبیر
·        شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)
·        شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
·        شرکت اورند پلاستیک
·        شرکت ملی صنایع پتروشیمی

فهرست اعضا

·        شرکت پتروشیمی خارگ
·        پیشرو پلیمر شکوه
·        پلیمر کرمانشاه
·        شرکت بازرگانی پتروشیمی
·        همگرایان تولید
·        ایران یاسا
·        لاستیک پارس
·        مهر پترو کیمیا
·        شرکت پتروشیمی جم
·        ماهنامه بسپار
·        شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی
·        شرکت پتروشیمی مبین
·        شرکت پتروشیمی بوشهر
·        پتروشیمی زنجان
·        شرکت پتروشیمی لرستان
·        شرکت نفت ایرانول
·        شرکت سرمایه گذاری غدیر
·        شرکت گرانول معصوم
·        شرکت کربن ایران
·        شرکت پتروشیمی پارس
·        شرکت نفت سپاهان
·        شرکت پتروشیمی بندر امام
·        شرکت پتروشیمی لاله
·        شرکت نفتا سپهر کیش
·        شرکت مهسار توسعه
·        شرکت کیان بسپار
·        شرکت کویر تایر
·        شرکت فومن شیمی
·        شرکت تولیدی صنعتی فراسان
·        شرکت صنایع لاستیک سیمرغ
·        شرکت شیمیائی بهداش
·        شرکت کیمیاگران امروز
·        شرکت پتروشیمی قائد بصیر
·        شرکت نفت پاسارگاد
·        شرکت پتروشیمی غدیر
·        شرکت دی پلیمر آرین
·        شرکت دانا پلیمر
·        شرکت پدم پارسیان کیش
·        شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)
·        شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان
·        شرکت پتروشیمی فن آوران
·        شرکت پتروشیمی خوزستان
·        شرکت پتروشیمی خراسان
·        شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
·        شرکت پتروشیمی باختر
·        شرکت پتروشیمی ایلام
·        شرکت پتروشیمی ابن سینا
·        شرکت پتروشیمی آبادان
·        شرکت پتروشیمی اروند
·        شرکت پتروسرویس
·        شرکت پتروآذرپاد
·        شرکت پالایش شمال
·        شرکت صنایع لاستیکی پارمیدا
·        شرکت البرز کوه آریا
·        شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (اسپک)
·        شرکت رژین صنعت
·        شرکت پتروشیمی فارابی
·        شرکت پتروشیمی شازند
·        پتروشیمی داراب
·        پتروشیمی تندگویان
·        شرکت پتروشیمی تبریز
·        شرکت پتروشیمی پردیـس
·        شرکت پتروسازه مبین
·        شرکت پالایش نفت تبریز
·        شرکت پتروشیمی امیرکبیر
·        شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)
·        شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
·        شرکت اورند پلاستیک
·        شرکت ملی صنایع پتروشیمی