تهران
نام شرکت شرکت کیمیاگران امروز
لوگو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت

تولید اتوکسیلاتها، گلایکول اترها، پروپیلن گلایکول ها، مترونیدازل

نام مدیرعامل سید محمدرضا موسوی اصفهانی
تلفن ۲۲۸۷۸۴۶۴
فکس ۲۲۸۷۸۳۴۴
ایمیل info@kimyagaran.com
وب سایت http://www.kimyagaran.com/fa/
آدرس خیابان پاسداران، خیابان بوستان ۲، خیابان داوود اسلامی جنوبی، پلاک ۴

شرکت کیمیاگران امروز

نام شرکت شرکت کیمیاگران امروز
لوگو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت

تولید اتوکسیلاتها، گلایکول اترها، پروپیلن گلایکول ها، مترونیدازل

نام مدیرعامل سید محمدرضا موسوی اصفهانی
تلفن ۲۲۸۷۸۴۶۴
فکس ۲۲۸۷۸۳۴۴
ایمیل info@kimyagaran.com
وب سایت http://www.kimyagaran.com/fa/
آدرس خیابان پاسداران، خیابان بوستان ۲، خیابان داوود اسلامی جنوبی، پلاک ۴