تهران
نام شرکت شرکت پتروشیمی پارس
لوگو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت

تولید محصولات پتروشیمی

نام مدیرعامل علیرضا وفا
تلفن ۰۷۷۲۳۷۲۶۳۸۸۰
فکس ۰۷۷۲۳۷۲۶۳۸۹۰
ایمیل
وب سایت http://www.parspc.net/
آدرس خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبروی تره بار، پلاک ۲۲

شرکت پتروشیمی پارس

نام شرکت شرکت پتروشیمی پارس
لوگو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت

تولید محصولات پتروشیمی

نام مدیرعامل علیرضا وفا
تلفن ۰۷۷۲۳۷۲۶۳۸۸۰
فکس ۰۷۷۲۳۷۲۶۳۸۹۰
ایمیل
وب سایت http://www.parspc.net/
آدرس خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبروی تره بار، پلاک ۲۲