تهران
نام شرکت شرکت پتروشیمی قائد بصیر
لوگو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت

تولید ABS، SAN

نام مدیرعامل رضا فرزادی
تلفن ۸۸۷۹۱۸۹۳
فکس ۸۸۷۹۱۸۹۲
ایمیل info@gbpc.net
وب سایت http://www.gbpc.co.ir/global/index.php
آدرس تهران، گاندی جنوبی، خیابان شهید پالیزوانی (هفتم)، پلاک ۱۵

شرکت پتروشیمی قائد بصیر

نام شرکت شرکت پتروشیمی قائد بصیر
لوگو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت

تولید ABS، SAN

نام مدیرعامل رضا فرزادی
تلفن ۸۸۷۹۱۸۹۳
فکس ۸۸۷۹۱۸۹۲
ایمیل info@gbpc.net
وب سایت http://www.gbpc.co.ir/global/index.php
آدرس تهران، گاندی جنوبی، خیابان شهید پالیزوانی (هفتم)، پلاک ۱۵