تهران
نام شرکت پتروشیمی فارابی
لوگو
زمینه فعالیت شرکت

تولید دی اکتیل فتالات، تولید انیدرید فتالیک                                                                                     

نام مدیرعامل سید ابراهیم سقایی
تلفن ۸۸۷۷۹۰۴۵-۸۸۷۷۶۴۷۶
فکس ۸۸۷۷۹۰۴۲
ایمیل Complex@farabico.com
وب سایت www.farabico.com
آدرس میدان ونک، خیابان گاندی شمالی، کوچه شهید صانعی، پلاک ۱۸، کدپستی ۱۹۶۹۹۳۳۶۴۱

شرکت پتروشیمی فارابی

نام شرکت پتروشیمی فارابی
لوگو
زمینه فعالیت شرکت

تولید دی اکتیل فتالات، تولید انیدرید فتالیک                                                                                     

نام مدیرعامل سید ابراهیم سقایی
تلفن ۸۸۷۷۹۰۴۵-۸۸۷۷۶۴۷۶
فکس ۸۸۷۷۹۰۴۲
ایمیل Complex@farabico.com
وب سایت www.farabico.com
آدرس میدان ونک، خیابان گاندی شمالی، کوچه شهید صانعی، پلاک ۱۸، کدپستی ۱۹۶۹۹۳۳۶۴۱