تهران
نام شرکت شرکت پتروشیمی شازند
لوگو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت

تهیه و تولید انواع مواد و فرآورده های پتروشیمی از قبیل پلی اتیلن، پلی پروپیلن،

بوتادین، پلی بوتادین، اسید استیک، وینیل استات، اکسید اتیلن و اتیلن گلایکول ها،

دو اتیل هگزانول و بوتانلها، بوتاکلر/ آلاکلر، اتانل آمین ها

نام مدیرعامل ابراهیم ولدخانی
تلفن ۸۲۱۲۲۰۸۱
فکس ۸۶۰۳۲۶۳۱
ایمیل infoarpc@arpc.ir
وب سایت http://www.arpc.ir/
آدرس خیابان ولی عصر، خیابان تابان، شماره۶۸

 

شرکت پتروشیمی شازند

نام شرکت شرکت پتروشیمی شازند
لوگو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت

تهیه و تولید انواع مواد و فرآورده های پتروشیمی از قبیل پلی اتیلن، پلی پروپیلن،

بوتادین، پلی بوتادین، اسید استیک، وینیل استات، اکسید اتیلن و اتیلن گلایکول ها،

دو اتیل هگزانول و بوتانلها، بوتاکلر/ آلاکلر، اتانل آمین ها

نام مدیرعامل ابراهیم ولدخانی
تلفن ۸۲۱۲۲۰۸۱
فکس ۸۶۰۳۲۶۳۱
ایمیل infoarpc@arpc.ir
وب سایت http://www.arpc.ir/
آدرس خیابان ولی عصر، خیابان تابان، شماره۶۸