تهران
نام شرکت پتروشیمی ایلام
لوگو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت

تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی، پتروشیمیایی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات ذیربط آنها.

نام مدیرعامل فرهاد دانشی
تلفن ۸۸۸۸۳۷۳۶
فکس ۸۸۶۷۸۴۳۶
ایمیل info@ilampetro.com
وب سایت http://www.ilampetro.com/
آدرس بلوار آفریقا، پایین‌تر از پل شهید همت، جنب نهم گاندی، ساختمان شماره ۲، بازرگانی پتروشیمی، طبقه اول

شرکت پتروشیمی ایلام

نام شرکت پتروشیمی ایلام
لوگو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت

تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی، پتروشیمیایی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات ذیربط آنها.

نام مدیرعامل فرهاد دانشی
تلفن ۸۸۸۸۳۷۳۶
فکس ۸۸۶۷۸۴۳۶
ایمیل info@ilampetro.com
وب سایت http://www.ilampetro.com/
آدرس بلوار آفریقا، پایین‌تر از پل شهید همت، جنب نهم گاندی، ساختمان شماره ۲، بازرگانی پتروشیمی، طبقه اول