تهران
نام شرکت شرکت پتروشیمی اروند
لوگو
زمینه فعالیت شرکت

تولید پلی وینیل کلراید

نام مدیرعامل حمید فدایی
تلفن ۸۸۳۰۰۰۹۹۰-۰۶۱۵۲۱۲۶۵۰۳
فکس ۰۶۱۵۲۱۲۶۵۰۱
ایمیل
وب سایت http://arvandpvc.ir/
آدرس میدان هفت تیر، ابتدای کریم خان، ساختمان ملی صنایع پترو شیمی، طبقه ۳، دفتر پتروشیمی اروند

شرکت پتروشیمی اروند

نام شرکت شرکت پتروشیمی اروند
لوگو
زمینه فعالیت شرکت

تولید پلی وینیل کلراید

نام مدیرعامل حمید فدایی
تلفن ۸۸۳۰۰۰۹۹۰-۰۶۱۵۲۱۲۶۵۰۳
فکس ۰۶۱۵۲۱۲۶۵۰۱
ایمیل
وب سایت http://arvandpvc.ir/
آدرس میدان هفت تیر، ابتدای کریم خان، ساختمان ملی صنایع پترو شیمی، طبقه ۳، دفتر پتروشیمی اروند