تهران
نام شرکت پتروشیمی ابن سینا
لوگو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت
نام مدیرعامل خسرو عباس نژاد
تلفن ۲۲۳۶۱۵۹۰
فکس ۲۲۳۶۹۲۲۲
ایمیل info@hsinapc.com
وب سایت  
آدرس سعادت آباد، سرو غربی، خیابان صدف، سنوبر شرقی، پلاک ۴۱، واحد ۲

شرکت پتروشیمی ابن سینا

نام شرکت پتروشیمی ابن سینا
لوگو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت
نام مدیرعامل خسرو عباس نژاد
تلفن ۲۲۳۶۱۵۹۰
فکس ۲۲۳۶۹۲۲۲
ایمیل info@hsinapc.com
وب سایت  
آدرس سعادت آباد، سرو غربی، خیابان صدف، سنوبر شرقی، پلاک ۴۱، واحد ۲