تهران
نام شرکت شرکت پتروشیمی آبادان
لوگو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت

تولید پی وی سی، دودسیل بنزن، سود سوز آور

نام مدیرعامل مسعود جبرائیلی
تلفن ۲۲۲۵۳۰۰۴
فکس ۲۲۲۵۱۲۱۷
ایمیل info@abadan-petro.com
وب سایت http://www.abadan-petro.com/
آدرس خیابان میرداماد،خیابان نفت شمالی، پلاک ۶

شرکت پتروشیمی آبادان

نام شرکت شرکت پتروشیمی آبادان
لوگو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت

تولید پی وی سی، دودسیل بنزن، سود سوز آور

نام مدیرعامل مسعود جبرائیلی
تلفن ۲۲۲۵۳۰۰۴
فکس ۲۲۲۵۱۲۱۷
ایمیل info@abadan-petro.com
وب سایت http://www.abadan-petro.com/
آدرس خیابان میرداماد،خیابان نفت شمالی، پلاک ۶