تهران
نام شرکت شرکت نفت پاسارگاد
لوگو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت

تولید انواع قیر اصلاح شده

نام مدیرعامل فریدون درویش زاده
تلفن ۲۳۰۳۶۰۰۰
فکس ۲۲۲۶۵۸۱۲
ایمیل info@pasargadoil.com
وب سایت http://www.pasargadoil.com/
آدرس تهران، بزرگراه آفریقا، نبش خیابان نهم گاندی، شماره ۳۸، طبقه ششم

شرکت نفت پاسارگاد

نام شرکت شرکت نفت پاسارگاد
لوگو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت

تولید انواع قیر اصلاح شده

نام مدیرعامل فریدون درویش زاده
تلفن ۲۳۰۳۶۰۰۰
فکس ۲۲۲۶۵۸۱۲
ایمیل info@pasargadoil.com
وب سایت http://www.pasargadoil.com/
آدرس تهران، بزرگراه آفریقا، نبش خیابان نهم گاندی، شماره ۳۸، طبقه ششم