تهران

 

نام شرکت شرکت بازرگانی پتروشیمی
لوگو  
زمینه فعالیت شرکت

صادرات و فروش داخلی محصولات مختلف پتروشیمی

نام مدیرعامل مهدی شریفی نیک نفس
تلفن ۸۲۸۵۱
فکس ۸۸۸۸۱۷۲۶
ایمیل PCC@petrochem-ir.net
وب سایت http://www.petrochem-ir.net/fa/home
آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، نبش والی نژاد، شماره ۲۴۹۹

شرکت بازرگانی پتروشیمی

 

نام شرکت شرکت بازرگانی پتروشیمی
لوگو  
زمینه فعالیت شرکت

صادرات و فروش داخلی محصولات مختلف پتروشیمی

نام مدیرعامل مهدی شریفی نیک نفس
تلفن ۸۲۸۵۱
فکس ۸۸۸۸۱۷۲۶
ایمیل PCC@petrochem-ir.net
وب سایت http://www.petrochem-ir.net/fa/home
آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، نبش والی نژاد، شماره ۲۴۹۹