تهران
نام شرکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی
لوگو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت طراحی، ساخت و بهره برداری از مجتمع های پتروشیمی
نام مدیرعامل مرضیه شاهدائی
تلفن ۸۸۰۵۹۷۰۱
فکس ۸۸۰۵۹۷۰۲
ایمیل president@nipc.ir
وب سایت nipc.ir
آدرس شیخ بهایی شمالی، شماره ۱۴۴، ط ۱۳

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

نام شرکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی
لوگو انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی
زمینه فعالیت شرکت طراحی، ساخت و بهره برداری از مجتمع های پتروشیمی
نام مدیرعامل مرضیه شاهدائی
تلفن ۸۸۰۵۹۷۰۱
فکس ۸۸۰۵۹۷۰۲
ایمیل president@nipc.ir
وب سایت nipc.ir
آدرس شیخ بهایی شمالی، شماره ۱۴۴، ط ۱۳