تهران

ساختار انجمن

ساختار انجمن

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران پس از تاسیس در سال ۱۳۸۷، همواره به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی در راستای حمایت از جامعه مهندسین شیمی و پلیمر کشور گام برداشته است. انجمن با بیش از ۳۰۰ عضو حقوقی و حقیقی تلاش کرده است تا جامعه‌ای برای پیشرفت مهندسی شیمی و پلیمر و توسعه استانداردهای اخلاقی و علمی و ارتقاء سطح آموزش در این زمینه مهندسی باشد.

اعضای انجمن شامل طیف گسترده‌ای از دانشجویان فارغ‌التحصیل، مهندسین جوان، مدیران اجرایی و عامل و شرکتهای فعال در تمام حوزه‌های مهندسی شیمی و پلیمر است.
حوزه‌های تخصصی مهندسی شیمی و پلیمر انجمن عبارتند از: مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع غذایی و دارویی، صنایع چوب و کاغذ، صنایع بایوتکنولوژی، محیط زیست، مهندسی ایمنی، کاربرد نانوتکنولوژی در مهندسی شیمی و پلیمر و کلیه گرایشهای مهندسی شیمی و پلیمر مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

علاوه بر هیات مدیره و همچنین کمیته‌های تخصصی انجمن، انجمن یک تیم اجرایی و با تجربه برای اجرا و عملیاتی کردن تصمیمات اتخاد شده توسعه داده است. همچنین انجمن برای فعالیتهای تخصصی در حوزه مهندسی شیمی و پلیمر ارتباط خوبی با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیق و توسعه، شرکتهای حرفه‌ای و دانش بنیان برقرار کرده است.