تهران
کد خبر:100271
پ

ریزش نفت خام در سایه صعود گاز طبیعی

گزارشی از سناریوهای صعودی و نزولی برای بازار سرمایه و بورس های جهانی و بورس و انرژی را در این مطلب می خوانید. نفتی ها /بررسی سناریوهای صعودی و نزولی برای بازار سرمایه نشان داد ارزیابی مجدد سرمایه گذاران در خصوص سیاست پولی فدرال رزرو و همچنین امیدواری به فروش بهتر شرکت ها در ایامموسوم […]گزارشی از سناریوهای صعودی و نزولی برای بازار سرمایه و بورس های جهانی و بورس و انرژی را در این مطلب می خوانید.

نفتی ها /بررسی سناریوهای صعودی و نزولی برای بازار سرمایه نشان داد ارزیابی مجدد سرمایه گذاران در خصوص سیاست پولی فدرال رزرو و همچنین امیدواری به فروش بهتر شرکت ها در ایامموسوم به جمعهسیاه (Friday ( Black منجربهرشد شاخص های داوجونزو S&P۵۰۰ شدند.
براین اساس ، در عین حال تلاش های درحال انجام به منظور جلوگیری از انتشار بازی های ویدئویی ازسوی مایکروسافت با اتکاء به قوانین آنتی تراست، درکنار تمایل به خروج شرکت های تکنولوژی از چین بدلیل تداوم مشکلات این کشور همزمان با افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا تداوم بحران حوزه مسکن، باعث شدند شاخص نزدک عملکرد ضعیفتری داشته باشد. بورس های مهم اروپایی وآسیایی، به جز بورس مسکو، نیز طی هفته اخیر بازدهی مثبت ثبت کردند.
نفتومحصولاتپتروشیمی
نگرانی درباره کاهش تقاضای چین در کنار گزارش های مبنی برتعیین سقف قیمتی ازسوی گروه موسوم بهG۷برای نفت روسیه منجر به افت قیمت نفت خام در روزهای پایانی هفته شد.پیشبینی درخصوص کاهش تقاضای چینً عمدتا ناشی از افزایش موارد ابتلاء به ویروس کرونا دراینکشور ،به عنوان بزرگترین وارد کنندهنفت خامدردنیا،است،کهبطور بالقوه می تواند افزایش اعمالمحدودیت ها دراین کشوررا در برداشته باشد.بطور همزمان،اخبار منتشره مبنیبرتعیین سقف قیمتیدرمحدوده ۶۵الی ۷۰دلاربرای هربشکه نفت روسیه ازسوی گروهG۷عامل دیگریبرای فشارجهت کاهش قیمت نفت خامشد.نگرانی اصلی دراین خصوص،به احتمال اتخاذ سیاست تلافی جویانه ازسویروسیه وکاهش عرضه نفت خام ازسوی اینکشوربرمی گردد.

به هرحال، تازمانبرگزاری اجلاس اوپک پلاس درتاریخ۴دسامبر وهمچنین زمان شروع محدودیت اتحادیه اروپا برنفتخام روسیه درتاریخ ۵دسامبرباید صبرکردتا پس ازآن اثرقطعی سیاست های مورد اشاره برعرضه نفت خام روسیه مشخص شوند.نرخگاز طبیعی نیز بدلیل نگرانیها پیرامون وقوع اختلالات بالقوه درروند عرضه زغالسنگ، افزایش یافت. علت اصلی این امر،رأی بهعدم موافقت با قرارداد آزمایشی جدید ازسوی کارگران عضو دربزرگترین اتحادیه کارگری راه آهن آمریکا است، که این اتفاق می تواند بطور بالقوه منجربه وقوع اختلال درجابجایی محموله های زغالسنگ ازطریق ریلی شود و درنتیجه نیروگاه های آمریکا ناچار

به سوییچ کردن از سوخت زغالسنگ بهگاز طبیعی شوند.درعین حال، پیش بینی ها حاکی ازدرپیش بودن زمستانی سرد درآمریکا هستند وبطور همزمان خبرهای پیرامون راه اندازی مجدد ترمینال بندری آزادصادراتی LNGدر آمریکا نیزاگرچه برشروع بهکارآن درماه دسامبر دلالت دارند،اما بااین حال تاکنون درخواست فعالیت ازسوی این ترمینال بهدولت آمریکا ارائه نشده است.

درنهایتدادههایEIAنیزنشان دهنده استفاده کمتراز پیش بینی ها از ذخایرگاز طبیعیآمریکا درماه نوامبراست؛بگونه ای که مطابق پیش بینی هامی بایست۸۷ میلیاردفوت مکعب ازذخایر گاز اینکشور برداشت میشد که ارقام واقعی نشان دهنده برداشت ۸۰میلیارد فوت مکعبی هستند.

ریزش نفت خام در سایه صعود گاز طبیعی

منبع: سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان

*
پرتال رسمی خبررسانی انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید